Regulamin

  1. Niniejszy regulamin określa warunki zgłoszenia oraz uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez GeekON Krystian Brożek dalej GeekON
  2. Zapis przez internet stanowi jedynie rezerwację wstępną
  3. O formalnej ważności zgłoszenia na szkolenie stanowi wpłacenie całości należności
  4. Wszelkie obniżki od standardowej ceny są podane na stronie szkolenia
  5. GeekON rezerwuje sobie prawo do odwołania danego szkolenia lub zmiany terminu
  6. Jeżeli nastąpi zmiana terminu, na który zostało dokonane zgłoszenie i nie będzie on odpowiedni dla Uczestnika, zostanie zwrócona pełna kwota
  7. Istnieje możliwość rezygnacji ze szkolenia lub zmiana terminu nie później niż 7 dni roboczych przed szkoleniem
  8. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż wymienionym w pkt 6 zostanie pobrana opłata w wysokości 30% kwoty należnej za szkolenie
  9. GeekON zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna na stronie https://geek-on.pl/regulamin